Kitap Bölümleri

Candansayar S., İnce S. Sevgili Zalim Cumhuriyetin Akılsız aklı, Ruhsuz Ruhu. Sevgili Zalim cumhuiyet içinde Ed. S. Candansayar, S. İnce.  Su Yayınları 2010 İstanbul
Candansayar S. Bir ötekileştirme pratiği olarak cinselliğin tıbbileştirilmesi ve eşcinsellik. Antihomofobi. Haz. A. Erol. Kaos GL Yayını 2009 Ankara
Sayın A., Candansayar S. Cinsellik ve sorunlar. Temel Geriatri kitabında, editör Kutsal YG, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, syf 1237-1246.
Erdoğan S, Candansayar S: Depresyon, Anksiyete ve Yeme Bozukluğu. Temel Geriyatri (ed. Kutsal Y.G.) Güneş Kitapevleri 2007; 1203-1219
Candansayar S, Coşar B. İnfertilitenin sosyopsikolojik boyutu. Jinekoloji içinde Ed. H. Hassa, MB Tıraş, H. Yaralı. Medical Network 2006. 1044-1059
Candansayar S. Ben gerçekten ben miyim. Şizofreni: sesler yüzler öyküler. 2005 Okuyanus yayınları
Özsoylar G Candansayar S. Esse Percipi  Şizofreni: sesler yüzler öyküler. 2005 Okuyanus yayınları
Coşar B, Candansayar S Cerrahinin psikolojik etkileri. Jinekolojik ve obstetrikal cerrahi içinde Ed. H. Güner Güneş Tıp Kitabevi 2005, 23-36
Coşar B, Candansayar S. İnfeksiyonla ilgili psikiyatrik sorunlara yaklaşım. Yoğun Bakım infeksiyonları içinde Ed. İ. Köksal, N. Çakar, D. Arman. Bilimsel Tıp Yayınevi 2005 861-870
Karakılıç H., Candansayar S. Şizofrenide obsesif kompulsif belirtiler ve tedavisi Neden Nasıl Şizofreni (Ed. S. Candansayar). Peday Yayınları 2005; 81-94
Candansayar S, Erdoğan S: Şizofreni tedavisinde genel ilkeler. Neden Nasıl Şizofreni (Ed. S. Candansayar). Peday Yayınları 2005; 81-94
Candansayar, S. Yeni antipsikotikler Kraepelin'i haksız mı çıkaracak? Aklın halleri içinde Ed. S. Candansayar 2004 Peday Yayınları Ankara
Candansayar S, Affektif hastalık kavramının tarihsel gelişimi ve şimdiki hali: Neşenin Halleri kitabında, editör. Candansayar S,  Peday Yayınları, 2004, syf  77-93.
Candansayar S, Sayın A: Emosyonlar  ve affektin nörobiyolojisi ya da psikanaliz mümkün mü?: Neşenin Halleri kitabında, editör. Candansayar S,  Peday Yayınları, 2004, syf  77-93.
Candansayar, S Yorgunluğun halleri, bilginin halleri. Yorgunluğun Halleri içinde Ed. S. Candansayar Peday Yayınları, 2003, syf  9-15.
Candansayar, S, Coşar B Asteni kavramının tarihsel gelişimi ve günümüz tıbbındaki yeri Peday Yayınları, 2003, syf  19-30
Candansayar, S Aşktan yorulmak. Yorgunluğun Halleri içinde Ed. S. Candansayar Peday Yayınları, 2003, syf  161-172
Candansayar, S., Tılıç, L.D., Coşar, B., Karataş, G. Türkiye'de haber kameramanlığı: Çalışma koşulları ve meslektan kaynaklanan ruhsal-fiziksel sorunlar. Türkiye'de gazetecilik Eleştirel Bir yaklaşım içinde Ed. LD. Tılıç. 2003 ÇGD yayınları
Coşar B, Candansayar S (2002) Jinekolojik onkoloji ve Psikiyatri. Jinekolojik Onkoloji içinde. Ed. H. Güner. Çağdaş Medikal Kitapevi ve yayıncılık Hizmetleri Ankara.
Candansayar S. Terörizm ve Psikiyatri. Silinen yüzler karşısında terör. İçinde Ed. C. Güzel. 2002 Ayraç yayınları. Ankara
Candansayar S (1998) Koruma ve Önleme Politikaları Açısından Bağımlılık Sorunsalı.Alkol ve Alkol Dışı Madde Bağımlılığı içinde. Ed. N. Dilbaz. Mutludoğan Ofset Matbaacılık. Ankara


Kitap Bölümleri
© www.candansayar.com
Psikiyatri
geri