Psikiyatrinin "iyileştirme" nesnesi 19. Anadolu Psikiyatri Günleri 2010 Eskişehir
Politik kimliğin kuruluşu Politik kimlikler XVII. Sosyal Psikiyatri Kongresi 2010 İstanbul
Sağlık alanında homofobi ve cinsel kimlikler karşısında hekim tutumu" Cinsel kimlikler XVII. Sosyal Psikiyatri Kongresi 2010 İstanbul
Şiddet ve İstismar: Sosyolojik ve Ekonomi-Politik Açıdan Bakış. BEKSAV Çocuk istismarı sempozyumu 2010 Ankara
Tıbbın homofobisi. Homofobi karşıtı ruh sağlığı girişimi  atölyesi Goethe Enstitüsü 9 Mayıs 2010 İstanbul
Bir ötekileştirme pratiği olarak cinselliğin tıbbileştirilmesi ve eşcinsellik 5. Uluslar arası homofobi karşıtı buluşma 3 Mayıs 2010 Ege Üniversitesi -4 Mayıs 2010 9 Eylül Üniversitesi İzmir
Hastalık'tan İdeoloji'ye Homofobi 5. Uluslar arası homofobi karşıtı buluşma 15 Mart 2010 Çukurova Üniversitesi Adana 17 Mart 2010 Mersin Üniversitesi Mersin
Şizofreni; mitler, gerçekler, tedavi Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Sempozyumu. Pratisyen Hekimlik Derneği 2010 Ankara
Sol, ahlak  ve gündelik hayat.. Akın Özdemir'in anma etkinlikleri. Adana ZMO. 19 Aralık 2009 Adana
İnsan (?) hakları İnsan Hakları Günü Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 15 Aralık 2009 Eskişehir
DSM ve/veya ICD:Görüneni tanımlamak yeterli mi?  Psikiyatride Vaka Formülasyonu ve Sınıflandırma Sistemleri Psikiyatri Güz Okulu 10. 2009 Eskişehir
Yüksek rakım ve psikoloji. Solunum Zirvesi European Rhinology Society 2009 Kaçkar Ayder
21. Yüzyılda gazetecilik fırsatlar tehditler Lefke Avrupa Üniversitesi Kıbrıs Bilim Vakfı. Lefke Kıbrıs 2009
Psikiyatrinin Homofobisi 4. Uluslar arası Homofobi Karşıtı Buluşma Goethe Enstitüsü 10 Mayıs 2009 İstanbul
Homofobi ve Ayrımcılık Forumu 4. Uluslar arası Homofobi Karşıtı Buluşma 8 Mayıs 2009 Van
İktidar  ve otoriteye psikopolitik bir bakış Psikoterapiler, Koruycu ruh sağlığı ve psikiyatri Güz Okulu IX 2008 Ankara
Nörobiyolojinin imkan ve sınırlılıkları Nörobiyolojinin psikiyatriye getirdiği imkanlar 13. Bahar Sempozyumu. 2009 Antalya
Kişiliği kuran iş Psikiyatrinin meslek hastalığı var mı? 17. Anadolu Psikiyatri Günleri 2008 Zonguldak
Psikojenik hareket bozuklukları. I. Rumeli Nöropsikiyatri Günleri.2008 Silivri
Glukoz Toleransında Bozulma ve Diabet VI. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi 2008 Mersin
Yapıdan işleve; Frontal lobun evrimi affekt ve karar verme süreçleri VI. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi 2008 Mersin
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet Ankara Tabip Odası
Milliyetçilik, nefret salgını ve homofobi 3. Uluslar arası Homofobi Karşıtı Buluşma 15 Mayıs 2008 ODTÜ, Ankara
Modernleşen Türkiye'nin Ruhu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü TMMOB Makine Mühendisleri Odası 2008 Ankara
Politik psikiyatrinin etnisite kavramına bakışı. Kimlik ve etnisite ilişkisi. 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 2007, İstanbul.
Toplumsal belleğimizdeki travma(lar) ve psikiyatrinin bakışı. APG 2007 Denizli
Antipsikiyatri: kavram, anlam, sınırlar. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi SMG. Adana, 2007
Kişiliği kuran iş İşçi Sağlığı Kongresi Bursa 2007
İ laç Endüstrisi ve politik güç. Türkiye Psikiyatri Derneği 11. Bahar Sempozyumu 2007 Çeşme İzmir
Şizofrenik akıl Biyolojiden felsefeye akıl sorunu Gazi Nöropsikiyatri Buluşmaları 2006 Ankara
Depression in Elderly International Congress of Elderly Health Geriatrics 2006 İstanbul
Somatoform bozukluklar ve konversiyonda tedavi yaklaşımları "Psikiyatri ve beden"
Psikiyatri Güz Okulu VII. Eylül 2006 Malatya
Kadın cinsel işlevi ve bozukluklarında Kadın Doğum Hekimi 2006 Antalya
Ölecek olanla ölümü konuşmak I. Tıbbi Onkoloji Kongresi  Mart 2006 Antalya
Ulusal bir ruh sağlığı politikası  geliştir (eme) mek! Ya da "önde giden aracı takip et!!! Sosyal Psikiyatri Kongresi Eskişehir 2005
Stres ve üreme sağlığı 4. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi  2005 Ankara
Modernleşen Türkiye'de ruh hekimi olmak Ruh Hekimi olmanın zorlukları ve ayrıcalıkları 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi Kuşadası 2004
Metadon sürdürüm tedavisi ve Kontrollü damgalama
Madde Bağımlılığında koruma ve önleme politikaları. I. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 2004 Antalya
Psikiyatrik hastalarda beyinde ne oluyor? Disiplinlerarası Araştırma, Tanı ve İyileştirme Uygulamalarının Nesnesi Olarak Beyin 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2003 Antalya
Nöropsikiyatri ve nöroendokrinde Nükleer Tıp. XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2003 Samsun
Bilişsel süreçlerden nörobiyolojiye ve oradan psikanalize! Tümleşik bir modelin neresindeyiz? Biyolojik Psikiyatri Kongresi 2003 Ankara
İşyerinde Stres II. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı 2002 Ankara
Sosyobiyoloji Üçüncü Yol Olabilir mi? Evrimsel Psikiyatri ve Sosyobiyolojik Yaklaşımların Geçerliliği  37. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2001- İstanbul
Psikiyatride paradigma arayışları: 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi 3-7 Ekim 2000 - Antalya
Psikiyatride uzmanlık eğitimi. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi 3-7 Ekim 2000 - Antalya
Depremin Psikososyal Boyutları. 6. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi 28-31 Ekim 1999 Kapadokya
Yaşlılık Çağında görülen Psikiyatrik Sorunlar ve Tedavileri Gazi Psikiyatri Günleri  8-11 Nisan Belek Antalya1999
Koruma ve Önleme Politikaları Açısından Bağımlılık Sorunsalı. Alkol ve Alkol Dışı Madde Bağımlılığı Kursu. Ankara Numune Hastanesi Temel Kursu-1. 12-14 haziran Ankara 1997
Kongre
© www.candansayar.com
Psikiyatri
geri