Psikiyatri
geri
Eğitim ve Ünvan

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Profesörü                                                        2004-

Hacettepe Üniversitesi  Antropoloji Bölümü
Kültürel Antropoloji Yüksek Lisansı                           1997-2000

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Doçenti                                                            1998

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Uzmanı                                                            1989- 1994

SSK Buca Eğitim Hastanesi
İç Hastalıkları Araştırma Görevlisi                               1988-1989

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Doktoru                                                                       1981-1988


İlgi Alanları

Klinik psikiyatri
Psikoterapi
Kültürlerarası araştırmalar
İnsan bilimleri psikiyatri etkileşimi
Şiddet, kadına yönelik şiddet
Ayrımcılık
Cinsel yönelim
Popüler bilim

Üyelikler

Türk Tabipleri Birliği
Türkiye Psikiyatri Derneği
Ankara Tabip Odası
Birey ve Toplum Ruh Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Derneği
Moleküler Görüntüleme Derneği
Avrupa Psikiyatri Birliği (European Psychiatric Association)
Uluslar arası Erken psikoz Derneği (International Early Psychosis Association)

Görevler

Birey ve Toplum Ruh Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Derneği
Başkan                                                                                                  2009-

Türk Tabipleri Birliği  Etik Kurulu Üyeliği                                     2009-2010

Türkiye Psikiyatri Derneği
Mesleki Roller Görev Grubu Koordinatörü                                  2008-

Nöropsikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü               2008-

Gazi Üniversitesi
Rektör danışmanı                                                                               2006-2008

Nöropsikiyatri Eğitim Araştırma Tedavi Merkezi
Başkan                                                                                                  2006-2008

Kadına Yönelik Şiddet Önleme Birimi
Başkan                                                                                                  2006-2008

Gazi Medical Journal   
Yayın Kurulu                                                                                        2004-2008


SSK Yüksek Sağlık Kurulu                                                              2006-2008
Üye

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
Öğretim üyesi                                                                                     1998-

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Ruh Sağlığı Daire Başkanı                                                              1996-1998

Dünya Sağlık Örgütü  Avrupa Alkol Eylem Planı
Ulusal Katılımcısı                                                                               1997-1998

Dünya Sağlık Örgütü Tütünsüz Bir Avrupa İçin Eylem
Planı Ulusal Katılımcısı                                                                    1996-1998

Antakya Devlet Hastanesi
Psikiyatri Uzmanı                                                                              1994-1996

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD
Psikiyatri Asistanı                                                                             1989-1994

SSK İzmir Hastanesi
İç Hastalıkları Asistanı                                                                     1988-1989Akademik Özgeçmiş
© www.candansayar.com