geri
Bildiriler ve Makaleler
Bildiriler

Erdoğan S, Çizmeci P, Akçalı D, Bolay H, Candansayar S. Affective temperament characteristics of patients with migraine. Cephalalgia, 2007; 27 (6): 589. (XIII Congress of the International Headache Society, Stockholm, Sweden, 28 June-1 July 2007)
Erdoğan S, Akçalı D, Çizmeci P, Bolay H, Candansayar S. Temperament and character profiles of migraine patients. Cephalalgia, 2007 (6); 27: 589. (XIII Congress of the International Headache Society, Stockholm, Sweden, 28 June-1 July 2007)
Erdoğan S, Emmez H, Çeviker N, Candansayar S ve ark. Bilateral anterior capsulotomy for refractory obsessive-compulsive disorder: a case report. World Psychiatric Association International Congress, İstanbul, 12-16 Temmuz, 2006
Erdoğan S, Aslan S, Candansayar S. "I'm a Stone": Recurrent unipolar depression with psychotic features or agitiated depression of bipolar mixed states. World Psychiatric Association International Congress, İstanbul, 12-16 Temmuz, 2006
Özsoylar G, Sayın A, Candansayar S: Eating attitudes of patients with obsessive-compulsive disorder and panic disorder. International Congress of World Psychiatric Association Kongre Kitabı, 2006: syf 253.
Akin A, Emir U, Bilensoy D, Erdogan G, Candansayar S, Bolay H. fNIRS measurements in migraine. (In: Optical Tomography and Spectroscopy of Tissue VI; Eds.Britton Chance, Robert R. Alfano, Bruce J. Tromberg, Mamoru Tamura, Eva M. Sevick-Muraca) Proc. SPIE Vol. 5693, p. 417-423, 2005.
Erdoğan S, Eren N, Açıkyürek K, Candansayar S. Yatan Psikiyatrik Hastalarda Hepatit Markerları Prevalansı 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi 28 Eylül-3 Ekim 2004 Kuşadası
Sayın A, Karslıoğlu E, Yavaş Yiğit G, Candansayar S, Coşar B (2003) Antipsikotik İlaç Başlanan Hastaların Demoğrafik Yönden Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Antipsikotik Kullanım Örüntüsünün Meta Analizi-I. 39. Ulusal psikiyatri Kongresi 14-19 Ekim Antalya
Sayın A, Karslıoğlu E, Yavaş Yiğit G, Candansayar S, Coşar B (2003) İlk Seçenek Antipsikotik Kullanımının Tanıya Ve Yıllara Göre Değişimi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Antipsikotik Kullanım Örüntüsünün Meta Analizi-II. 39. Ulusal psikiyatri Kongresi 14-19 Ekim Antalya
Karslıoğlu E, Yavaş Yiğit G, Sayın A, Candansayar S, Coşar B (2003) Antipsikotik İlaçların Tek Veya Kombine Kullanımlarının Tanı Ve Tarihe Göre Değişimi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Antipsikotik Kullanim Örüntüsünün Meta Analizi-III. 39. Ulusal psikiyatri Kongresi 14-19 Ekim Antalya
Karslıoğlu E, Yavaş Yiğit G, Sayın A, Coşar B Candansayar S (2003) Klasik Ve Atipik Antipsikotik Kullanımını Ve İlaç Değişiminin Tanı Ve Yıllara Göre Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Antipsikotik Kullanım Örüntüsünün Meta Analizi-IV. 39. Ulusal psikiyatri Kongresi 14-19 Ekim Antalya
Yavaş Yiğit G, Sayın A, Karslıoğlu E, Coşar B, Candansayar S (2003) Klasik Ve Atipik Antipsikotik Kullanımının İlaç Değişimi İzlem Sayısı Ve Yatış Sayısına Etkisinin Tanılara Göre Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Antipsikotik Kullanım Örüntüsünün Meta Analizi-V. 39. Ulusal psikiyatri Kongresi 14-19 Ekim Antalya
Yavaş Yiğit G, Sayın A, Karslıoğlu E, Coşar B, Candansayar S (2003) Antipsikotik İlaç Değişim Nedenlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Antipsikotik Kullanım Örüntüsünün Meta Analizi-VI. 39. Ulusal psikiyatri Kongresi 14-19 Ekim Antalya
Çelikople E., Önder M., Coşar B., Candansayar S. (2003)Behçet hastalığında depresyon, anksiyete düzeyleri ve genel psikolojik profil 39. Ulusal psikiyatri Kongresi 14-19 Ekim Antalya
Taner E Coşar B Candansayar S Işık E (2003)Klozapin Tedavisi Alan Hastalarda Myoklonik ve Jeneralize Nöbetler 39. Ulusal psikiyatri Kongresi 14-19 Ekim Antalya
Taner E Coşar B Candansayar S Işık E (2003)Kronik Şizofren Hastaların Tedavisinde Klozapin, Sulpirid, Haloperidol, Klorpromazin ve Olanzapin'in Etkilerinin Karşılaştırılması 39. Ulusal psikiyatri Kongresi 14-19 Ekim Antalya
Gökmen S, Candansayar S, Kemaloğlu Y, Coşar B (2003)Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Necmettin Akyıldız İşitme Konuşma Denge ve Ses Bozuklukları Merkezi'nde Ses Tellerinde Nodül Tanısı ile Tedaviye Alınan Hastaların Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi: Bir Ön Çalışma. 39. Ulusal psikiyatri Kongresi 14-19 Ekim Antalya
Özsoylar G Karaoğuz MY, Coşar B, Candansayar S Önen İ, İnce D, Menevşe S. (2003) Bipolar Affektif Bozukluğu Olan Hastalarda Apolipoprotein E Genotiplemesi: İlk Veriler 39. Ulusal psikiyatri Kongresi 14-19 Ekim Antalya
Candansayar  S, Coşar B, Tılıç LD, Karataş G, Maral I, (2002) "Kameramanların psikososyal ve meslekten kaynaklanan fiziksel sorunları", 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Marmaris, 22 - 27 Ekim 2002, Bildiriler, (Celal Bayar Üniversitesi, 2002) 219
Candansayar  S, Özsoylar G, Karakılıç H, Coşar B (2002), Alkol bağımlılarında hastalıklarıyla ilgili EMİK açıklama modellerinin araştırılması", 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Marmaris, 22 - 27 Ekim 2002, Bildiriler, (Celal Bayar Üniversitesi, 2002) 55 - 56
Özdemir Foto D, Coşar B, Candansayar S, Önder M. (2002) "Psikotik belirtilerle seyreden bir Behcet olgusu", 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Marmaris, 22 - 27 Ekim 2002, Bildiriler, (Celal Bayar Üniversitesi, 2002) 93 - 94
Özsoylar G, Coşar B, Candansayar S, Özbilir Ö, Ünal S, Önder M (2002) "Dermatoloji hastalarında fluoksetin ve tianeptin kullanımı: etkinlik karşılaştırılması", 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Marmaris, 22 - 27 Ekim 2002, Bildiriler, (Celal Bayar Üniversitesi, 2002) 73
Talas C, Candansayar S, Coşar B (2002) "İnfertilite ve servikal enfeksiyon yakınması olan kadınlarda anksiyete ve depresyon düzeyleriyle aile ilişkilerinin değerlendirilmesi", 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Marmaris, 22 - 27 Ekim 2002, Bildiriler, (Celal Bayar Üniversitesi, 2002) 86
Candansayar S, Çetinarslan İ, Coşar B,  (2002) "Ankara şehir merkezinde bulunan iki lisedeki öğrencilerin yeme alışkanlıklarının araştırılması", 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Marmaris, 22 - 27 Ekim 2002, Bildiriler, (Celal Bayar Üniversitesi, 2002) 193 - 194
Candansayar S, Talas C, Coşar B (2002) "İnfertilite ve servikal akıntı yakınması olan kadınlarda hastalıklarıyla ilgili EMİK açıklama modellerinin araştırılması ", 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Marmaris, 22 - 27 Ekim 2002, Bildiriler, (Celal Bayar Üniversitesi, 2002) 86
Coşar B, Candansayar S, Etik Ç, Özsoylar G Postpartum başlangıçlı psikiyatrik bozukluklar: sonuç ne? 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Marmaris, 22 - 27 Ekim 2002, Bildiriler, (Celal Bayar Üniversitesi, 2002) 86
Coşar B, Candansayar S, Taner E. Bir üniversite psikiyatri kliniğindeki 4100 istemli/istemdışı -tek ve birden fazla yatışların karşılaştırılması  38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Marmaris, 22 - 27 Ekim 2002, Bildiriler, (Celal Bayar Üniversitesi, 2002) 86
Coşar S, Coşar B, Özdemir H, Candansayar S, Işık S. Cloninger alttiplemesine göre gruplandırılan alkol bağımlılarında doppler ultrasonografi bulgularına göre karaciğer hemodinamisinin karşılaştırılması 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Marmaris, 22 - 27 Ekim 2002, Bildiriler, (Celal Bayar Üniversitesi, 2002) 86
Coşar S, Coşar B, Özdemir H, Candansayar S, Işık S. Alkol bağımlılarında karaciğer hemodinamisinin doppler ultrasonografi yöntemiyle normal sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Marmaris, 22 - 27 Ekim 2002, Bildiriler, (Celal Bayar Üniversitesi, 2002) 86
Aslan S, Candansayar S, Coşar B, Işık E (2000).  Fiziksel hastalıklarda izlenen psikiyarik morbidite.  36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3 - 7 Ekim, Antalya.
Aslan S, Candansayar S, Coşar B, Maral I, Öztürk V, Akbıyık N (2000).  Genç erişkin sağlıklı gönüllülerde bedensel atıf indeksi.  36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3 - 7 Ekim, Antalya.
Aslan S, Candansayar S, Coşar B, Maral I, Yıldırım İ, Çelik M (2000).  Genç erişkin sağlıklı gönüllülerde bedensel belirti yaşama sıklığı.  36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3 - 7 Ekim, Antalya.
Aslan S, Coşar B, Candansayar S, Nazlıel B, Işık E (2000). Gerilim tipi başağrısı yaşayan hastalarda tanısal değerlendirme.  36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3 - 7 Ekim, Antalya.
Taner E, Coşar B, Candansayar S, Işık E (2000) Clozapine induced seizures: which one is predominant? Myoclonic or generalised?.  XXII'nd CINP Congress, Brussels, Belgium
Coşar B, Candansayar S, Taner E, Işık E (1999) Comparison of efficacy of clozapine, sulpiride, chlorpromazine and haloperidol in chronic schizophrenic patients therapy. 12th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology, London, September, 21 - 25
Candansayar S, Köse R, Cakmak N, Keçeci M (1996) The prevalence of smoking and knowledge, behaviours and attitudes about smoking on high school students in Turkey Smoke Free Europe Conference Finnish Centre for Health Education
Arıkan Z, Işık A, Coşar B, Candansayar S, Işık E (1996) Yarı Kentsel Bir Bölgede Alkol Bağımlılığının Epidemiyolojisi 3. Sosyal Psikiyatri  Sempozyumu Çanakkale
Kapucu L.Ö, Candansayar S, Erbaş B, Turgut B, Arıkan Z (1994) The Effect of Low Dose Diazepam on rCBF in Volunteers at Rest and After cognitıve Activation Studied With Split Doze 99mTC-HMPAO Method,  European Journal of Nuclear medicine Vol 21 No8
Candansayar S, Arıkan Z, Coşar B, Işık E (1994).  Bir grup somatizasyon ve konversiyon bozukluğu tanısı alan hastanın sosyodemografik özellikleri.  30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri - Nevşehir.
Candansayar S, Arıkan Z, Coşar B, Işık E (1994).  Somatizasyon ve konversiyon bozukluğu tanısı alan bir grup kadın hastada klinik özelliklerin araştırılması.  30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri - Nevşehir.
Candansayar S, Arıkan Z, Coşar B, Işık E (1994).  Somatizasyon ve konversiyon bozukluğu tanısı alan bir grup kadın hastada tanı sınırlarının tartışılması. 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri - Nevşehir
Candansayar S, Arıkan Z, Coşar B, Işık E (1994).  Somatizasyon ve konversiyon bozukluğu tanısı alan kadın hastalarda cinsiyet rol tutumlarının araştırılması.  30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri - Nevşehir
Arıkan Z, Coşar B, Candansayar S, Koçal N, Işık E, Şahin K (1994).  Alkol yoksunluğu dönemindeki anksiyete tedavisinde buspiron ve diazepamın etkinliği: plasebo kontrollü çift kör bir çalışma.  30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri - Nevşehir.
Coşar B, Arıkan Z, Koçal N, Candansayar S, Şahin K, Sertcan Y (1994).  Alkolü yeni bırakanlar ile altı aydan beri remisyonda olan alkol bağımlıları ile alkol sorunu olmayan kişilerin aile işlevleri yönünden araştırılması.  30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri - Nevşehir.
Coşar B, Arıkan Z, Koçal N, Candansayar S, Işık E, Şahin K (1994).  Tip 1 ve Tip 2 alkolizmde aile işlevlerinin değerlendirilmesi.  30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri - Nevşehir.
Koçal N, Arıkan Z, Coşar B, Işık E, Candansayar S (1994).  Primer-sekonder alkolizmde Schuckit ayırımı: bir ön çalışma.  30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri - Nevşehir
Coşar B, Arıkan Z, Koçal N, Candansayar S, Işık E, Sertcan Y (1994).  Alkol bağımlıları ve eşlerinin aile işlevlerini değerlendirme biçimlerinin karşılaştırılması.  30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri - Nevşehir.
Coşar B, Arıkan Z, Koçal N, Candansayar S, Işık E, Sertcan Y (1994).  Alkol bağımlısı hastaların ailelerinde ebeveyn ve çocukların aile işlevlerini değerlendirme biçimlerinin karşılaştırılması.  30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri - Nevşehir.
Coşar B, Arıkan Z, Koçal N, Candansayar S, Işık E (1994).  Alkol kesilme belirtilerinin tedavisinde karbamazepin ve diazepamın etkinliği: plasebo kontrollü çift kör bir çalışma.  30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri - Nevşehir
Candansayar S, İnanır S, Arıkan Z, Ünlü M, Coşar B, Koçal N, Işık E (1993). Kronik şizofrenlerde tek foton emisyon tomografisi (SPECT) bulguları.  29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Uludağ Üniversitesi.
Candansayar S, Coşar B, Oral N, Arıkan Z, Işık E (1993).  Psikiyatrik bozukluklarda MMPI ve Wiggins özel ölçek özelliklerinin retrospektif karşılaştırılması.  29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Uludağ Üniversitesi.
Candansayar S, Coşar B, Arıkan Z, Işık E (1993).  Somatizasyon bozukluğunda düşmanca tutumlar ve otorite çatışması.  29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Uludağ Üniversitesi.
Candansayar S, Coşar B, Arıkan Z, Işık E (1993).  Somatizasyon ve konversiyon bozukluklarında anksiyete ve depresyon biraradalığının araştırılması.  29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Uludağ Üniversitesi.
Candansayar S, Hiçyılmaz Ö, Coşar B, Oral N, Koçal N, Arıkan Z (1993).  Olgu sunumu: işitme kaybıyla giden bir konversiyon olgusu.  29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Uludağ Üniversitesi
Candansayar S, Coşar B, Arıkan Z, Koçal N, Işık E (1993).  Somatizasyon ve konversiyon bozukluklarında aleksitimik özelliklerin karşılaştırılması.  29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Uludağ Üniversitesi.
Candansayar S, Coşar B, Arıkan Z, Koçal N, Şahin K, Işık E (1993).  Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda tanı gruplarına göre aleksitimi prevalansı.  29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Uludağ Üniversitesi.
Candansayar S, Coşar B, Arıkan Z, Oral N, Koçal N, Işık E (1993).  Genç erişkin sağlıklı gönüllülerde aleksitimi prevalansı.  29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Uludağ Üniversitesi
Arıkan Z, Candansayar S, Coşar B, Sertcan Y, Koçal N, Işık E (1993).  Alkol bağımlılığında kesilme belirtilerinin tedavisinden sonra aleksitimik özellikler, depresyon ve somatizasyon arasındaki ilişki.  29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Uludağ Üniversitesi.
Arıkan Z, Işık A, Coşar B, Candansayar S, Işık E (1993).  Yarı kentsel bir bölgede alkol bağımlılığı epidemiyolojisi.  29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Uludağ Üniversitesi.
Arıkan Z, Candansayar S, Coşar B, Sertcan Y, Koçal N, Işık E (1993).  Alkol bağımlılığında MMPI özellikleri ile Wiggins özel ölçek özelliklerinin karşılaştırılması.  29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Uludağ Üniversitesi.
Coşar B, Candansayar S, Arıkan Z, Işık E (1993).  Şizofrenide hastalığın ortalama başlangıç yaşının alttiplere ve cinsiyete göre dağılımının retrospektif karşılaştırılması.  29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Uludağ Üniversitesi.
Coşar B, Candansayar S, Arıkan Z, Işık E (1993).  Şizofrenide hastalığın ortalama başlangıç yaşının alttiplere ve ailede şizofreni öyküsünün olması durumuna göre karşılaştırılması.  29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Uludağ Üniversitesi.
Coşar B, Candansayar S, Arıkan Z, Işık E (1993).  Üç tanı sistemine göre alttiplendirilmiş şizofrenlerde standart doz antipsikotik tedaviye yanıt.  29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Uludağ Üniversitesi
Coşar B, Candansayar S, Arıkan Z, Işık E  (1993). Üç tanı sistemine göre alttiplendirilen şizofrenlerde depresyon ve subjektif yakınmaların araştırılması.  29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Uludağ Üniversitesi.
Arıkan Z, Şahin K, Coşar B, Candansayar S, Işık E (1993).  Acil servise intihar girişimi ile başvuran hastaların özellikleri.  29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Uludağ Üniversitesi.
Koçal N, Coşar B, Candansayar S, Arıkan Z, Işık E (1993).  Yatan psikiyatrik hastalardan intihar girişimi olanlarda demografik özellikler ve psikiyatrik bozuklukların retrospektif araştırılması.  29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Uludağ Üniversitesi.
Candansayar S, Coşar B, Arıkan Z, Işık E (1992).  Şizofrenide subtipleme: DSM III-R ve Tsuang-Winokur (T/W) kriterlerinin retrospektif bir karşılaştırılması.  28. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Hacettepe Tıp Merkezi.
Coşar B, Candansayar S, Işık E, Arıkan Z (1992).  Üç tanı sistemine göre subtiplendirilen şizofrenlerde standart antipsikotik tedavi: bir ön çalışma.  28. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Hacettepe Tıp Merkezi.
Coşar B, Candansayar S, Şahin K, Arıkan Z (1992). Migren ve gerilimbaşağrılarında (GBA) stress ve psikolojik faktörlerin rolü.  28. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Hacettepe Tıp Merkezi.
Arıkan Z, Özdemir Y.D, Candansayar S, Işık E (1991) SMAST ve CAGE Tarama Testlerinin Alkolizmde Tanısal Önemi Üzerine Bir Çalışma 27. Ulusal Psikiyatri Kongresi Antalya
Arıkan Z, Candansayar S, Coşar B, Işık E, Yıldırım G (1991).  Alkol bağımlılığında kesilme belirtilerinin medikal tedavisinde diazepam ve klonidin etkisinin çift kör; kontrollü karşılaştırılması.  27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi.  Akdeniz Üniversitesi
Arıkan Z, Candansayar S, Işık E, Coşar B. (1991). Alkol bağımlılığı; demografik, sosyokültürel, bireysel özellikler ve hastalığın algılanışı üzerine bir çalışma. 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi, Akdeniz Üniversitesi.
Arıkan Z, Candansayar S, Işık E, Türkmen G, Özbakır Ş (1990) Multiple Sclerosis ve Psikiyatrik Görünümler Üzerine Bir Araştırma 26. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Yayınlar Kitabı Cilt 1 291-304
Arıkan Z, Boratav C, Candansayar S, Atik L, Çepik A (1990) Dört Aylık Dönemde GÜTF Acil Servisine Başvuran Psikiyatrik Bozukluk Gösteren veya İntihar Girişimiyle Getirilen Hastalar Üzerine Bir Çalışma 26. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi İzmir
Çifter İ, Köroğlu E, Candansayar S, Yüksel N, Boyacıoğlu G (1990) Psikotik Hastaların Hezeyan İçerikleri İle Sosyoekonomik Düzeyleri Arasındaki İlişki. 26. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi İzmir

Makaleler

Sayın A, Leenaars AA, Candansayar S, et al. (2010) Suicide in different cultures: A thematic comparison of suicide notes from Turkey and the United States Journal Of Cross-Cultural Psychology Volume: 41 Issue: 3 Pages: 478-478
Sayın, A., Oral, N., Utku, C., Baysak E., Candansayar, S. (2010) Theory of mind in obsessive-compulsive disorder: Comparison with healthy controls European Psychiatry Volume: 25 Issue: 2 Pages: 116-122
Sayın, A, Kucukyildirim S., Akar T., Bakkaloglu Z., Demircan A., Kurtoglu G., Demirel B., Candansayar S., Mergen H. (2010) A Prospective Study of Serotonin Transporter Gene Promoter (5-HTT Gene Linked Polymorphic Region) and Intron 2 (Variable Number of Tandem Repeats) Polymorphisms as Predictors of Trauma Response to Mild Physical Injury Dna And Cell Biology Volume: 29 Issue: 2 Pages: 71-77
Candansayar S. (2009) Evrimci ruhbilim mümkün mü? Cogito. Sayı 60-61
Şahin S., Birer N. Candansayar S. (2009) Karaciğer nakli sonrası gelişen tekrarlayan manik ataklar. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni :19 Suppl1) 163-165
Sayın A, Karslıoglu EH , Surgit A, Şahin S, Arslan T, Candansayar S. (2008) Perceptions of Turkish psychiatric inpatients about therapeutic factors of group psychotherapy. International Journal Of Group Psychotherapy Volume: 58 Issue: 2 Pages: 253-263
Demirel B, Akar T, Sayın A, Candansayar S, Leenaars AA. (2008)  Farewell to the world: Suicide notes from Turkey  Suıcıde And Lıfe-Threatenıng Behavıor Volume: 38 Issue: 1 Pages: 122-127
Sayın A, Candansayar S: Şizofrenide zihin kuramı. Yeni Symposium Dergisi 2008; 46 (2): 74-80
Özsoylar G, Sayın A, Candansayar S. Panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk hastalarının yeme tutumu açısından karşılaştırılması. Klinik Psikiyatri Dergisi 2008; 11(1): 25-32
Sayın A, Candansayar S: Yorgunluk kavramı ve yorgun hastalarda klinik yaklaşım. Gazi Tıp Dergisi 2007; 18 (1): 1-8
Sayın A, Karslıoğlu E, Yavaş G, Candansayar S: Bir üniversite kliniğinde reçete edilen antipsikotik ilaçlar: bir retrospektif çalışma. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2006; 16: 160-165
Akçalı D, Bolay H, Candansayar S, Cizmeci P, Erdogan S  (2007) Affective temperament characteristics of patients with migraine  Cephalalgıa Volume: 27 Issue: 6 Pages: 589-589
Akçalı, D, Bolay H, Candansayar S, Cizmeci P, Erdogan S. (2007)  Temperament and character profiles of migraine patients  Cephalalgıa Volume: 27 Issue: 6 Pages: 589-589
Akin A, Bilensoy D, Emir UE, Gulsoy M, Candansayar S, Bolay H (2006) Cerebrovascular dynamics in patients with migraine: Near-infrared spectroscopy study  Neuroscıence Letters Volume: 400 Issue: 1-2 Pages: 86-91
Sayın A, Karslıoğlu E, Yavaş G, Candansayar S: Bir üniversite kliniğinde reçete edilen antipsikotik ilaçlar: bir retrospektif çalışma. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2006; 16: 160-165
Sayın A, Ozsoylar G, Candansayar S, et al.Prognosis of postpartum psychiatric disorders in a Turkish sample International Journal Of Psychiatry In Clinical Practice 9 (2): 99-106 Jun 2005
Özdemir DF, Özsoylar G, Candansayar S, Coşar B, Önder M, Psychiatric findings related to neurological complications in Behcet's disease: a short review and a case presentation International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2004 Volume 8 Pages 1-/
Candansayar S, Karakılıç H, Özsoylar G, Talas C, Coşar B.(2003) Alkol Bağımlıları ve infertilitesi olan hastaların sorunları için kullandıkları açıklama modelleri. Türkiye'de Psikiyatri Dergisi Cilt 5 Sayı 1-2:38-43
Aslan S. Candansayar S. Coşar B. Işık E. (2003)Bir üniversite hastanesinde bir yıl süreyle gerçekleştirilen psikiyatri konsültasyon hizmetlerinin değerlendirilmesi Yeni Symposium 41 (1), 31-38
Çalıkoğlu E Önder M Cosar B Candansayar S (2001) Depression, Anxiety Levels and General Psychological Profile in Behçet's Disease Dermatology 203:3;238-240
Candansayar S., Coşar B. (2001) Kültürlerarası psikiyatri açısından ruh sağlığı kavramı. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Cilt 2 Sayı 1: 21-30
Maral I., Aslan S., İlhan MN., Yıldırım A., Candansayar S., Bumin MA (2001) Depresyon yaygınlığı ve risk etkenleri: Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda karşılaştırmalı bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi. 12 (4): 251-259
Candansayar S, Coşar B (2001).  Küreselleşme, postmodernizm ve kültürel görelilik.  Psikiyatride biyomedikal paradigma nasıl korunur?.  Kriz Dergisi, 9(2): 41 - 47.
Önder M., Coşar B., Öztaş M. O. Candansayar S. (2000) "Stress and Skin Diseases in Musicians: Evaluation of the Beck Depression Scale, General Psychological Profile (The Brief Symptom Inventory (BSI)), Beck Anxiety Scale and Stressfull Life Events in Musicians" Biomed & Pharmacother, 54, 268-62
Candansayar S., Coşar B. (2000) Anksiyetenin Nörobiyolojisi: Emosyonlar ve Bellek Üzerine Bir Model. Türkiye'de Psikiyatri 2,2; 65-77
Taner E.,Coşar B., Candansayar S., Işık E., (2000) "Klozapine Bağlı Nöbetler: Myoklonik mi Jeneralize mi?" Türkiye'de Psikiyatri 2,1: 47-51
Coşar B, Taner E, Candansayar S, Arıkan Z, Işık E (1999) Major Depresyonda Beş Özgül Serotonin Geri Alım Engelleyicisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. Türkiye'de Psikiyatri 1; 52-58
Candansayar S (1997) Metadon Üzerine Yeniden Düşünmek. 3P Dergisi  5(Ek3):23-27
Doğan Y, Candansayar S (1997) Metadon ve Türkiye Bilimsel ve Politik Bir Serüven 3P Dergisi 5 (Ek3): 16-22
Candansayar S, Coşar B, Arıkan Z, Hiçyılmaz ÖC, Oral N, Hiçyılmaz N (1997) İşitme Kaybıyla Giden Bir Konversiyon Olgusu. Klinik Bilimler & Doktor. Cilt3, Sayı 1: 52-57
Arıkan Z, Coşar B, Işık A, Candansayar S, Işık E (1996) Yarı Kentsel Bir Bölgede Alkolizm Prevalansı Kriz Dergisi Cilt4 Sayı2 93-100
Coşar B, Arıkan Z, Koçal Hiçyılmaz N, Çepik Kuruoğlu A, Candansayar S, Işık E, Sertcan Y. (1996) Different Family Functioning Perceptions of Parents and Children in Alcoholic Families: A Short Communications. Gazi Medical Journal Vol:7 No:3: 119-122
Coşar B, Candansayar S, Arıkan Z, Işık E (1996) Klonidin: Psikiyatrik Bozuklukların Tanı ve Tedavisinde Farklı Bir Seçenek. 3P Dergisi4(2) 130-135
Coşar B, Candansayar S, Arıkan Z, Işık E (1994) Şizofrenide Hastalığın Ortalama Başlangıç Yaşının Alttiplere ve Cinsiyete Göre Dağılımının Retrospektif Karşılaştırılması  Ank. Hast. Tıp Der 29(1-2-3) 13-15
Coşar B, Candansayar S, Arıkan Z, Işık E (1994) Üç Tanı Sistemine Göre Alttiplendirilmiş Şizofrenlerde Standart Doz Antipsikotik Tedaviye Yanıt. Ankara Tıp Mecmuası Vol. 47: 109-118
Coşar B, Candansayar S, Arıkan Z, Işık E (1994) Kronik Şizofrenlerde Subjektif Yakınmalar Depresif Duygudurum ve Ekstrapiramidal Yan Etkilerin Karşılaştırılması. Ankara Tıp Mecmuası Vol. 47: 519-530
Koçal N, Coşar B, Candansayar S, Arıkan Z, Işık E., (1994) Yatan Psikiyatrik Hastalardan İntihar Girişimi Olanlarda Demografik Özellikler ve Psikiyatrik Bozuklukların Retrospektif Araştırılması. Kriz Dergisi Cilt 2, Sayı , 327-330
Coşar B, Candansayar S (1993) Şizofrenide Alttiplendirmenin Önemi 3P Dergisi 1(4) 361-364
Coşar B, Candansayar S, Şahin K, Arıkan Z, Işık E (1993) Gerilim Başağrısı ve Miğrende Stres Verici Yaşam Olayları 3P Dergisi 1(2) 147-152
Işık E, Candansayar S (1993) Özgül Serotonin Geri alım Engelleyicilerinin Yan Etkileri ve İlaç Etkileşimleri Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 3 (1-2) 65-68
Coşar B, Candansayar S, Işık E Arıkan Z,(1993) Üç Tanı Sistemine Göre Alttiplendirilen Şizofrenlerde Standart Antipsikotik Tedaviye Yanıt: Bir Ön Çalışma Düşünen Adam 6 (1-2) 25-31
Coşar B, Candansayar S, Arıkan Z, Işık E, Sertcan Y, Gürer MA (1993) Behcet's Disease: A Comparison of Depression, Anxiety levels and MMPI Profiles with Another Group. Gazi Medical Journal Vol 4 No1 27-32
Arıkan Z, Candansayar S, Coşar B, Işık E (1992) Alkol Kesilme Belirtilerinin Tedavisinde Diazepam ve Klonidinin Etkinliği: Plasebo Kontrollü Çift Kör Bir Çalışma Ankara Tıp Mecmuası Cilt 45 Sayı 4 647-660
Arıkan Z, Candansayar S, Coşar B, Işık E (1992) Alkol Bağımlılığı Demoğrafik Sosyo Kültürel Bireysel Özellikler ve Hastalığın Algılanışı Üzerine Bir Çalışma Ankara Tıp Mecmuası Cilt 45 Sayı 4 699-712
Candansayar S, Coşar B (1992) Psikiyatrik Bozukluklarda Görüntüleme Yöntemleri Psikiyatri Bülteni  1(2) 72-77
Candansayar S, İşcan C, Yüksel N, Çifter İ (1992) Şizofrenide Bilgi İşleme Modelleri Türk Psikiyatri Dergisi 3(4) 272-278
Yayınlar
© www.candansayar.com
Psikiyatri
geri